SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG
Anno 2009
 
NYHEDSBREV 02
07. December 2009
 
Kære Vinterbader !
 

SÅ ER VI KLAR TIL AT VINTERBADE


Nu kan du afløse drømmene om at vinderbade med forventningen om det første bad, som bliver 23 Januar 2010 fra kl 11.00. hvor vi skal starte badningen med standerhejsning, badning, musik og efterfølgende brunch - så sæt dagen af til fest.  

 
På dette tidspunkt har vi vores badehus klar, med omklædning til damerne (incl spejl og hårtørrer) samt en helt ny sauna til ca 30 personer leveret og opsat af Saga Trim (sælgeren er også blevet medlem) http://www.sagatrim.dk/Sauna.21.aspx 

Herrerne må i første sæson klare sig i en til lejligheden opstillet skurvogn.
Fra næste sæson håber vi at kunne bygge et lille omklædningsskur ved siden af vores badehus i samme byggestil.

 Indbetaling af kontingent inden udgangen af december 2009 !!

Forudsætningen for at dette lader sig gøre, er naturligvis at vi skaffer de nødvendige penge.
I første omgang baserer vi os på at kunne betale etableringen og driften via egne kontingentmidler uden nogen form for støtte nogen steder fra.
Så må vi senere se om vi evt. kan få nogen til at sponsorere noget - men det kan vi ikke nå inden jul.

Derfor må vi bede alle medlemmer (pr dgs dato er vi ca 300 stk) indbetale kontingent på 600 kr for badesæsonen 2009/2010 inden 1.januar 2010.

Fra badesæsonen 2010/2011 (dvs fra 1.november 2010 til april 2011) vil kontingentet for dem der har været medlemmer året før kunne nedsættes til 300 kr.  
Det skulle dække de fremtidige driftsudgifter ved den model vi har strikket sammen.

Hvis du vælger ikke at betale kontingent for denne badesæson vil du blive overført til en venteliste - du kan dermed risikere ikke at kunne komme til at bade i sæsonen 2010/2011, hvis vores badeklub får stor tilstrømning den kommende tid.    
 
Nye medlemmer fra sæsonen 2010/2011 vil - som os der har været med fra starten - ligesom os skulle betale indmeldelsesgebyr på 300 kr. og 600 i kontingent.

Udover dette mangler vi nogle frivillige som kan tømre og male da vi selv udfører alle byggearbejder udover saunaen som opstilles som totalentreprise. 

 
Vi er pt 6 personer i ”Hammer- og sømgruppen” og kunne godt bruge nogle flere frivillige da julemåneden besværliggør fremmøde.
Hvis du er interesseret og kan finde tid på de arbejdstidspunkter vi aftaler, vil det være fint også selvom det kun bliver nogen timer du kan deltage.
Meddel venligst dette på kl@klarkitekter.com så bliver du kontaktet.
Det kan oplyses at en del (uden håndværkerhænder) har meldt sig til at forkæle os med mad, kage og kaffe mens vi arbejder.

Antallet af medlemmer ved opstart af vinterbadning 

Vi har i bestyrelsen haft en del drøftelser af, hvor mange medlemmer vi kan optage i første omgang. Det er lidt svært at vurdere, hvordan forbrugsmønstret vil være. Vi kan ikke sammenligne os med de ”gamel vinterbadeklubber”, fordi en del her formentlig er inaktive, men bevarer medlemskabet.

På vores næste bestyrelsesmøde i slutningen af december vil vi tage en endelig beslutning om hvor mange medlemmer vi kan lukke ind i første omgang.
Når vi så har badet den første tid i januar/februar - og derfor ved lidt mere om, hvad vores sted kan rumme – vil vi udvide medlemstilgangen løbende, så flest muligt får mulighed for at være med !!
Hvis du derfor har venner og familie du gerne vil have med i vores vinterbadeklub – så skynd dig at få meldt dem ind. Meget tyder på at der kan blive run på vores klub. 
 
Hvis der ikke er problemer i at rumme flere, vil vi udvide medlemstilgangen løbende så flest mulige får mulighed for at være med !!

Etablering af nyt sted

Alle aftaler omkring hele projektet er faldet heldigt på plads, sådan forstået, at vi kan blive på stedet indtil et nyt anlæg er blevet etableret med de udfordringer det måtte medføre.
I værste fald vil det være muligt at finde en løsning så vi bliver på stedet permanent så vores fremtid er sikker !

Men da vi gerne vil medvirke til at så mange som muligt kan få mulighed for at vinterbade, fortsætter vi i bestyrelsen sit arbejde for dette straks efter nytår.
Vi har drøftet at tage initiativ til en stor workshop hvor vi vil invitere andre vinterbadere, politikere, den anden vinterbadeklub http://www.østerbro-vikingelaug.dk (som vi meget gerne vil samarbejde med), fagfolk mv med henblik på at udtænke den optimale løsning der skal kunne udvides optimalt til glæde for så mange som muligt.
Vores forbillede er http://www.vinterbadning.dk/klub.asp?klub=1 ved Århus vil vi naturligvis invitere med – de ved hvordan man håndterer mange glade vinterbadere (3.000 stk).
I løbet af i dag vil der blive lavet en opdatering med alle informationer på hjemmesiden www.svanevinterbad.dk  så følg med der i den nærmeste fremtid – og vigtigst af alt – få betalt dit kontingent på 600 kr inden Nytår !!!
 
Venlig hilsen bestyrelsen
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø