SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

 

Jeg vil gerne donere et beløb til byggeriet af det nye badehus! Hvordan gør jeg? 

Så nemt er det:

  1. Indbetal det beløb, du vil donere til byggeriet.
  2. Gem din kvittering fra netbank eller indbetalingskort

Du får:

  1. Et flot takkebrev
  2. Et dejligt badehus
  3. Beløb over 200 kr. betales tilbage, hvis byggeriet ikke gennemføres

Sådan indbetaler du:

Overfør det beløb du vil donere til projektet til:

Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401 konto 3519677

Du kan også bruge et af de indbetalingskort, der vil blive lagt frem i badehuset.

Kvittering for indbetalingen i din egen netbank eller fra indbetalingskortet er din kvittering på donationen.

Hvad sker der med mine penge?

Pengene på donationskontoen kan kun anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med byggeriet og der kan først hæves på kontoen, efter at Vinterbadelauget på en generalforsamling har besluttet at igangsætte byggeriet. Merkur er opmærksom på, at disse forudsætninger skal være opfyldt.

Hvis en generalforsamling i Vinterbadelauget i stedet beslutter at opgive planerne om et permanent vinterbad, vil alle donationer over 200 kr. umiddelbart blive tilbagebetalt til giverne. Beløb under 200 kr. indgår i badelaugets formue.

Beløbene vil blive indbetalt til den konto, du har overført pengene fra. Bruger du indbetalingskort, så husk at anføre dit kontonummer til evt. tilbagebetaling på indbetalingskortet.

Det er dit eget ansvar, at Merkur har det korrekte kontonummer til evt. tilbagebetaling. Derfor skal du huske at give Merkur besked, hvis du skifter bank.

 Sådan kan du også støtte

 
  • Du kan støtte ved at give et lån på minimum 2.500 kr. Læs hvordan du giver lån.
  • Du kan profilere din virksomhed ved et sponsorat. Læs mere om sponsorater.

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø