SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Norhavnstunnel.


Som det vil være mange bekendt, er der planer om at bygge en tunnel under Svanemøllehavnen over til det nye Nordhavnskvarter.

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en VVM-redegørelse (Se pressemedelelse og VVM rapport), og lige nu er der en offentlig høringsfase, der slutter d.28/8.

I byggefasen kan projektet få store konsekvenser for vore vinterbadelaug. Flere a scenarierner, der er beskrevet i VVM-rapporten, indebærer at vores faciliteter skal flyttes.

Bestyrelsen har derfor besluttet at afgive et høringssvar. Medlemmerne inviteres derfor til at komme med input til dette høringssvar på mail-adressen: hoeringssvar@svanevinterbad.dk
 senest d. 14. august.Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
 

Vinterbadesæson 2015/2016 er forbi!


Kære medlemmer.

Tirsdag d. 31. maj kl 24:00 slikker saunaovnene for denne sæson. vi håber, at I har nydt det.

Vi ser frem til en dejlig sommer, hvor omklædning, toiletter og kaffemaskine vil være åbne.

Saunaen åbner igen lørdag d.1 oktober kl 12.

Hav en god sommer!


Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.

 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Tirsdag 26. april 2016 kl. 19.00

Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø


Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af beretning
5. Godkendelse af årsrapport
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af driftsbudget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr samt evt. ændring af højeste antal aktive medlemmer.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad pkt. 3: Bestyrelsens skriftlige beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.svanevinterbad.dk fra 20. april 2016.

Ad pkt. 5: Årsrapporten kan hentes på her.

Ad pkt. 6: Forslag fremsat af bestyrelsen:


1.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte bygning af en ny sauna i de eksisterende skures nordlige del. Generalforsamlingen bemyndiger ligeledes bestyrelsen til at optage 200 nye medlemmer fra ventelisten når den nye sauna er færdiggjort og i drift.

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:


Som det blev os pålagt på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet videre med medlemmernes ønsker til fremtidig anvendelse af vores skur. I den sydlige del af skuret (ved cykelparkeringen) etableres en udendørs omklædning i kombination med et haveskur til redskaber og et rum til opbevaring af udstyr til kajakroning. Denne ombygning er i gang og vil være klar til omkring 1. maj. Omkostningerne afholdes over badelaugets drift. Dog betaler kajakfolket selv de omkostninger, der er knyttet til deres rum.

Derudover har bestyrelsen undersøgt mulighederne for etablering af en ekstra sauna i skurets nordlige del. Etablering af en sådan vil øge anlæggets generelle kapacitet, så vi undgår en overfyldt sauna i spidsbelastede perioder. Det bliver desuden muligt at afholde gus og andre temaarrangementer samtidig med at den daglige badning kan foregå normalt. Det betyder, at ingen vinterbadere vil gå forgæves, fordi det viser sig, at der er saunagus. Endeligt bliver det muligt, jævnligt at holde vores eksisterende sauna lukket i et tidsrum for grundig rengøring eller vedligeholdelse, uden at medlemmerne derved forhindres i at komme i sauna.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen derfor fremlægge et forslag til etablering af en ekstra sauna til drøftelse og afstemning. Anlægs- og driftsøkonomien i forslaget vil kunne afholdes uden låntagning ved ekstra optag af 200 medlemmer fra vores venteliste som pt. er på over 600. Det er bestyrelsens forslag at der etableres et sauna-aktivitetsudvalg, der kan udvikle og arrangere særarrangementer såsom gus, fuldmånebadning og andet fra den nye sauna. Bestyrelsen vil gerne stille en repræsentant til rådighed for et sådant udvalg og håber at der iblandt medlemmerne vil kunne samles en gruppe aktive og iderige vinterbadere. 

2.
Det foreslås at alle nye medlemmer der optages efter sæson 2017/2018 også skal betale badehuskontingent de første to år, ligesom alle de nuværende medlemmer har gjort. Tidligere var det forventet at afskaffe badehuskontingentet for nye medlemmer optaget efter sæson 2017/2018.

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Bestyrelsen ønsker løbende at udvikle facilliteterne og forventer derfor at afholde betydelige årlige investeringer i anlægget hvert år. Disse investeringer ønskes så vidt muligt gennemført uden kontingentstigninger. På denne baggrund finder bestyrelsen det rimeligt at medlemmer, der optages i fremtiden også bidrager specifikt til finansieringen af forbedringer af vores fælles faciliteter.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Ad pkt. 7: Forslag til driftsbudget kan hentes her. Der foreslås uændrede kontingenter og optagelsesgebyr.

Ad pkt. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  • Jan Væver – genopstiller
  • Peter Birgens – genopstiller
  • Anders Ronild – genopstiller

Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Den ene af de nuværende suppleanter, Kristian Møller Pedersen, genopstiller. Den anden; Pop Kleberg, genopstiller ikke.

Bestyrelsen opfordrer til, at flere medlemmer opstiller.

Vel mødt!!
Mvh. Bestyrelsen. 
 
________

Gusplan for april og maj


Klik Her!

Gæstedage


Giv dine venner en chance for at prøve at vinterbade! Gæster har kun adgang, hvis de er i selskab med et medlem med gyldigt armbånd – og kun på de udvalgte dage som er:

Fredag d. 23. oktober 2015
Onsdag d. 2. december 2015
Søndag d. 10. januar 2016
Torsdag d. 25. februar 2016
Lørdag d. 12. marts 2016

Besøg fra Bergen


Den 15. januar havde vi besøg af 29 glade piger fra en nystartet vinterbadeforening fra Bergen i Norge. 

De ville gerne høre om vores erfaringer med opstart og byggeri.
Vi havde til lejligheden arrangeret et gusarrangement som flere af vores medlemmer også fik glæde af.

De er nu taget hjem med store drømme om at gøre noget tilsvarende.


Vi har modtaget en invitation til:


Sorø Vinterbadeklub "Hold hovedet koldt" - Bad og Sauna
Lørdag d. 23. januar 2016
 
Søen er frosset til - og vi har hugget hul i isen!

Det bliver fuldmåne søndag, så med udsigt til klart vintervejr kan det blive en meget pæn oplevelse…
 
Skulle jeres interesse være mindre våd og mere kulturel har Sorø meget at byde på denne aften: se her www.kyndelmisse.dk
 
Det vil glæde os at se "kollegaer" fra andre foreninger. Det gælder naturligvis ikke kun på lørdag - kontakt os via Facebook, hvis I ønsker at komme på besøg på et andet tidspunkt.

Vi har modtaget en invitation til:


Vilde Vikinger - Vinterbade Event i Hirtshals
13. og 14. februar 2016

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Kære vinterbaderklubber
 
Vi har forlænget fristen for tilmeldingen til vores vinterbaderevent ”Vilde Vikinger” i Hirtshals til fredag den 29. januar.
 
Vi håber, at se rigtig mange vilde vikinger i weekenden 13. -14. februar J


Læs hele invitationen her!

Vi har modtaget en invitation til:


Skagen Vinterbader Festival
Torsdag aften den 28. januar til søndag morgen den 31. januar

Læs hele invitationen her!

Nordhavnstunnel


Hvad kommer det til at betyde for vores vinterbadelaug?

Læs mere her!

BBC World Service besøgte os


BBC World Service's radioprogram "Sportshour" besøgte vores badelaug lørdag d. 13/12, og lørdag d. 20/12 blev indslaget sendt.

Hør det her!

Badevandskvalitet - prognose


Venteliste


Interesseret i at vinterbade?
Vi har ikke plads til flere aktive p.t.,
men du kan tilmelde dig ventelisten.

Klik her for at komme til venteliste tilmelding


Nyhedsbrev September 2015


Klik her!

Blomster i haven 9 maj 2015
I sne står urt og busk i skjul. 28712/2014
Efterår 13/10/2014
Badeplatformen benyttes flittigt hele året
Sauna med panoramaudsigt over Øresund
Vandet er endnu ikke blevet rigtigt koldt!


SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG blev stiftet 5. november 2009 og indviet den 23. januar 2010. Foreningen holder til på Svaneknoppen (Svanemøllehavnens nordmole) i København, hvor vi har bygget eget badehus, der blev indviet d. 2. november 2013.

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG består af 2.200 medlemmer og fungerer uden offentlig driftstøtte.

 

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø