SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 


Tid: Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19:00
Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af beretning
• Godkendelse af årsrapport
• Forslag, der er ingen indkomne forslag
• Godkendelse af driftsbudget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr samt evt. ændring af højeste antal aktive medlemmer
• Valg af bestyrelse og suppleanter:
• Klaus Lange. modtager genvalg
• Helene Krasnik, modtager genvalg
• Bente Lange, modtager genvalg
• Svend Friis, modtager genvalg
• 2 suppleanter, nyvalg • Valg af revisor
• Evt.
 

Risiko for hyppig "Rødt Flag"

I forbindelse med at en kloakledning fra Gentofte til Lynetten skal lægges om, vil der blive udledt næsten urenset spildevand ud i Øresund 1.5 km udenfor Klampenborg. Under uheldige vind- og strømforhold, vil der være risiko for dårlig vandkvalitet ved vores badested. Hold derfor ekstra øje med badevandskvaliteten på Badevandsudsigten.

Læs mere om byggeprojektet ved Tuborg Havn her.

 Deltag i videnskabeligt undersøgelse om sundhedsfordele ved vinterbadning

Vi har modtaget en henvendelse fra  Susanna Søberg om hendes spændende forskning omkring en mulig sammenhæng mellem aktivering af "sundt fedt" og vinterbadning.  Se Susannas officielle rekrutteringsopslag her. Her kan I se de krav, der skal kunne indfries, hvis man vil melde sig til at deltage som forsøgsperson i forskningsprojektet. Vær opmærksom på at forsøget skal bruge mandligelige forsøgspersoner i alderen 18 - 35 år.

Ps. 
Som en ekstra bonus modtager deltagerne deres eget thermografiske billede af kroppens aktiverede sunde fedt
 


Nordhavnstunnel: Hvidbogen er udkommet.

Høringssvarene er skrevet i hvidbogen, og det er nu op til politikerne at træffe beslutingerne om byggiriet og placering af midlertidig havn mm.

Hent hvidbogen (344 sider) her:


Saunagusplan her! 

Åbningstider:


Sauna: Alle ugens dage fr kl 06:00 - 24:00

Omklædning: Alle ugens dage fra kl 06:00 til 00:30.

 

Norhavnstunnel.


Som det vil være mange bekendt, er der planer om at bygge en tunnel under Svanemøllehavnen over til det nye Nordhavnskvarter.

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en VVM-redegørelse (Se pressemedelelse og VVM rapport), og lige nu er der en offentlig høringsfase, der slutter d.28/8.

I byggefasen kan projektet få store konsekvenser for vore vinterbadelaug. Flere a scenarierner, der er beskrevet i VVM-rapporten, indebærer at vores faciliteter skal flyttes.

Bestyrelsen har derfor besluttet at afgive et høringssvar. Se det her!
 

Rå omklædning åbnet!

Det åbne omklædningsrum er nu færdigt. Det har allerede vist sig at være meget populært. Det er - som alle vores udendørsfaciliteter - åbent for alle, - også ikke-medlemmer.

Saunabaderåd


Det Dansks Saunaselskab har udgivet saunabaderåd. Hent dem her:

 

Gæstedage 2016-2017


Giv dine venner en chance for at prøve at vinterbade! Gæster har kun adgang, hvis de er i selskab med et medlem med gyldigt armbånd – og kun på de udvalgte dage som er:

Lørdag d. 29. oktober 2016
Lørdag d. 17. december 2016
Lørdag d. 4. februar2017
Lørdag d. 1. april 2017

 

BBC World Service besøgte os


BBC World Service's radioprogram "Sportshour" besøgte vores badelaug lørdag d. 13/12, og lørdag d. 20/12 blev indslaget sendt.

Hør det her!

Venteliste


Interesseret i at vinterbade?
Vi har ikke plads til flere aktive p.t.,
men du kan tilmelde dig ventelisten.

Klik her for at komme til venteliste tilmelding


9. februar, 2017
9. februar, 2017
9. februar, 2017
Blomster i haven 9 maj 2015
I sne står urt og busk i skjul. 28712/2014
Efterår 13/10/2014
Badeplatformen benyttes flittigt hele året
Sauna med panoramaudsigt over Øresund
Vandet er endnu ikke blevet rigtigt koldt!


SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG blev stiftet 5. november 2009 og indviet den 23. januar 2010. Foreningen holder til på Svaneknoppen (Svanemøllehavnens nordmole) i København, hvor vi har bygget eget badehus, der blev indviet d. 2. november 2013.

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG består af 2.200 medlemmer og fungerer uden offentlig driftstøtte.

 

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø