SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG
Anno 2009
 
NYHEDSBREV 01
18. november 2009
 
 
Kære medlemmer !
Siden vores stiftende generalforsamling har vi haft vores 1. møde i bestyrelsen som var ovenud hyggeligt og effektivt og lover godt for fremtiden.
Vi har konstitueret os og er gået i gang med at planlægge det vi er blevet valgt til – at få etableret muligheder for vinterbadning.
 
 
Det midlertidige vinterbad på Svaneknoppen
 
Det tegner godt. Vi har pt tilsagn om at kunne låne en bygning af SBBU i 2 år (om vinteren) indtil vores permanente anlæg bliver færdigt.
I denne bygning kan vi etablere en sauna med kapacitet på 30-35 personer (svarer til den på Charlottenlund Søbad), samt (dame)omklædningsfaciliteter. Vi forventer også at opstille et ekstra omklædningsskur således at vi kan tilbyde såvel en herre- og en dameomklædning.
Alt det kan lade sig gøre, fordi vi allerede nu er ca. 260 medlemmer, og vi forventer yderligere stor medlemstilgang, når vi går offensivt ud med tilbuddet, når de sidste aftaler er i hus omkring den midlertidige ordning.
 Vi mangler nu at få tilladelse fra sejlklubben Sundet til at anvende deres flydebro som badebro i vinterhalvåret, hvilket vi regner med at få lov til.
 
Herefter regner vi med (i slutningen af uge 48) at have en færdig løsning klar til jer med oplysning om åbningsdato, omkostninger mv.
 
 
Det permanente vinterbad
 
Vi er gået i gang med planlægningen af det permanente vinterbad og retter i denne uge en formel henvendelse til Københavns kommune’s planafdeling for at få gang i en konkret dialog om anlæggets placering, størrelse, udvidelsesmuligheder mv.
Vi vil løbende i nyhedsbreve holde dig orienteret i hvad der sker. Endvidere vil vi aktivt anvende vores hjemmeside www.svanevinterbad.dk og der lægge alle relevante informationer ud til orientering.
Referat fra generalforsamlingen samt vedtægter mv ligger allerede tilgængelige på hjemmesiden.
Vi modtager også meget gerne gode ideer, forslag etc, hvilket helst skal ske via hjemmesidens kontaktfelt.
Vi vil forsøge at holde et højt informationsniveau så hold øje med hjemmesiden !
 
 
Østerbro Vikingelaug
 
Det andet vinterbadeinitiativ omkring Svanemøllen har nu via Østerbro avis indkaldt til stiftende generalforsamling for Østerbro Vikingelaug den 25 november i DSR. Bliv ikke forvirrede, det er det andet vinterbadeinitiativ. Vi har haft kontakt med dem for at foreslå en sammenlægning. De har fastholdt ønsket om at starte eget badelaug bl.a. fordi de ikke ønsker saunafacilliteter mv.
Vi ønsker dette initiativ velkommen, da der ikke kan komme for mange muligheder for at udnytte den begrænsede adgang til vandet i den nordlige del af København.
4 roklubber og 7 sejlklubber har i over 100 år levet i skøn forening i Svanemøllebugten – så det samme vil givet også blive tilfældet for flere vinterbadeklubber/-laug.
 
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø