SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

 

Havnetunnel til Nordhavnsvej


Flere medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen med bekymringer for, hvad gennemføringen af Nordhavnsvej vil komme til at betyde for os. Her er, hvad bestyrelsen har fundet ud af:
 
I en bred aftale fra 2009 mellem den forrige regering og S, DF, SF, RV og LA om en grøn transportpolitik blev det besluttet at iværksætte en række strategiske analyser, bl.a. af en havnetunnel til Nordhavn. Analyserne baserer sig på konsulentarbejde fra Rambøll for Transportministeriet. I en rapport til Borgerrepræsentationen fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning, november 2011 baseret på oplysninger fra Transportministeriet, peger Økonomiforvaltningen ligesom Transportministeriet på en linjeføring (B4) som den foretrukne. Den indebærer, at den første del, der starter i nord som en forlængelse af den kommende Nordhavnsvej (ca. lidt før det sted, hvor Café Jorden Rundt lå) vil blive udført som en såkaldt cut-and-cover-tunnel under Svanemøllehavnen. Linjeføringen vil være lige syd for Svaneknoppen i havnebassinet og parallelt med denne over til Nordhavnsområdet. Herfra indsættes en tunnelboremaskine, og den videre passage under Yderhavnen og sydpå under Amager sker så via en boret tunnel.
 
Hvis B4-linjeføringen fastholdes, er det altså det første stykke cut-and-cover-tunnel, der i givet fald vil få konsekvenser for brugerne af Svaneknoppen. Cut-and-cover er den metode, der netop nu anvendes ved den kommende Nordhavnsvej. Som enhver kan se er det en tunnelbygningsmetode, der kræver at alt bliver fjernet, og at alle eksisterende aktiviteter i traceet for tunnelen lukker.
 
Bestyrelsen har fået oplyst, at den strategiske analyse forventes afsluttet med udgangen af 2014. Analysen skal drøftes politisk i løbet af 2014. Hvis man beslutter at gennemføre projektet, skal der så skaffes sikkerhed for betaling af de ca. 27 mia. kr, som havnetunnellen forventes at koste. Derefter skal der gennemføres en detaljeret VVM procedure (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), som vil tage flere år. En kilde i Vejdirektoratet oplyser, at der vil gå ca. 6 år, før tunnelarbejdet vil kunne påbegyndes.
 
Hvis - eller når - det kommer så vidt, og Svaneknoppen lukkes under byggefasen, er der ingen tvivl om at bygherren vil skulle stille midlertidige erstatningsfaciliteter til rådighed for alle brugere af Svaneknoppen et passende sted i nærheden. 

Bestyrelsen, 22. november 2013
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø