Bilag til generalforsamlingen


Bilagene ligger her som pdf-filer til download:INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG


Generalforsamlingen finder sted 27. marts 2012 Kl. 19:30 i Restaurant Strandberg (Københavns Amatør-Sejlklub), Strandvænget 43, 2100 København Ø.

Indkaldelsen udsendes i henhold til vedtægterne pr. mail til alle medlemmer, ligesom den er placeret på vores hjemmeside og slået op på opslagstavlen i Badehuset.
 
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal du være opmærksom på reglerne i vedtægtens § 9, om at forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Foreløbig dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingstagen til regnskabets godkendelse.
Det fremlagte regnskab vedrører perioden 5.november 2009 til 30.juni 2011. Jf. vedtægtens § 14.
 
På den ordinære generalforsamling den 10. januar 2012, blev det besluttet fremover at ændre regnskabsperiode, så den følger badesæsonen. Næste regnskabsperiode bliver derfor den 1.juli 2011 til den 30.april 2012. Det næste regnskab vil blive forelagt på en ordinær generalforsamling senest den 31.oktober 2012.
 
Regnskabet for perioden den 5. november 2009 til 30.juni 2011 udsendes til medlemmerne på mail senest den 20. marts 2012. Opdateret budget for perioden 1. juli 2011 til 30. april 2012 vil blive omdelt på den ekstraordinære generalforsamling.
 
Bestyrelsen indstiller, at regnskabet godkendes. 
 
Vel mødt !
Bestyrelsen

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø