Så nærmer tiden sig - vi starter vinterbadesæsonen lørdag den 29 oktober kl 12.00 på Svaneknoppen.


Bestyrelse og venner pakkede og udsendte badebånd og information i sidste uge.
Brevet dukker op i uge 40 hos de ca 1.000 medlemmer som har betalt rettidigt.
Resterende eksisterende medlemmer, samt nyindmeldte vil modtage deres, når indbetalinger er registreret.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemsskab skal du bare undlade at betale girokortet, så vil dit medlemsskab blive givet til en af de mange der drømmer om en kold dukkert hos os !
Alle de nye medlemmer som har betalt indmeldelsesgebyr vil blive optaget som aktive medlemmer og vil, hvis det endnu ikke allerede er sket, modtage et girokort på 600 kr dækkende aktivt kontingent !
Eventuelle andre nye interesserede vinterbadere der måtte komme til i perioden indtil åbningen vil kunne forvente at blive optaget som aktive badende fra i år !

Saunagus
Marie Louise og Brian har lovet at fortsætte deres meget populære saunagusarrangementer igen i år.
Der vil blive lavet opslag med tidspunkter på opslagstavlen i badehuset hvor du kan følge med og tilmelde dig.

Fuldmånebadning
Birgit og Jakob som i vores første 2 år har arrangeret fantastisk hyggelige fuldmånebadear-rangementer med fakler og bål, vil gerne give stafetten videre. Så hvis du/i  kunne være interesseret i opgaven som giver godwill ! så henvend dig/jer på åbningsdagen !

Håndklæder med logo
Da der de sidste 2 år har været så stor interesse for et medlemshåndklæde laver vi et nyt igen i år - i en ny farve. Dette vil kunne købes i Cafe Sundet hvor du også kan købe vinterbadepostkort.
På åbningsdagen har Lennie i øvrigt vinterbadetilbud på spisning og drikke klar som altid !


Permanent vinterbad
Hvis ikke du har hørt det endnu - så har vi fået mulighed for at leje vores egen grund på Svaneknoppen og opføre vores eget badehus i 2 etager, med omklædning i stueetagen og sauna på 1.sal med udsigt over Øresund og Københavns skyline !
Formanden vil i sin åbningstale kl 12.00 fortælle mere om dette.


Hvis du kan og vil bidrage til projektet, kan du skrive til os eller henvende dig til bestyrelsen ved åbningen.

På gensyn den 29 oktober kl 12.00 !

 

BestyrelsenDET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT TAGE GÆSTER MED NED OG BADE

 

Vi får spørgsmålet mange gange om dagen - MÅ VI TAGE GÆSTER MED - DET VILLE VÆRE SÅ HYGGELIGT !


En enig bestyrelse har besluttet at dette desværre ikke lader sig gøre.
Man må kun anvende badet og saunaen når man bærer det udleverede gule armbånd.
Badende uden dette vil blive bortvist og medlemmer som ulovligt har inviteret gæster risikerer at blive frataget deres medlemsskab !
Det er barske men nødvendige betingelser så længe vores anlæg ikke er større.
Andre badelaug kæmper med netop det problem at de ikke kan styre hvem der kommer og bader.
Den situation vi vi ikke komme i og holder derfor fast i vores beslutning.

Det skal dog oplyses at vi i bestyrelsen vil arbejde på at finde en model der muliggør gæstebadning på bestemte tidspunkter og betingelser engang i fremtiden - men indtil da vil vi arbejde på at vores medlemmer får de bedste betingelser for at komme til at bade uden ventetid.

Kære medlemmer !

Det viser sig desværre at mange fortolker vores regler om at invitere gæster med til vinterbadning som om at dette er muligt.


SOM DET FREMGÅR AF VORES REGLER OG OPSATTE SKILTE ER DET IKKE MULIGT AT MEDTAGE GÆSTER.

Det medlem der ulovligt medtager en gæst, risikerer således at blive ekskluderet hvis dette
opdages.
Hvis reglerne bliver omgået, som det desværre pt. ofte ses, er det ikke muligt at styre tilgangen af de mange nye medlemmer der står klar til at betale for at blive optaget !


Eneste undtagelse for gæstereglen er i de tilfælde, hvor bestyrelsen modtager gæster fra andre vinterbadeklubber etc.
Ved disse arrangementer deltager altid mindst en fra bestyrelsen og gæsterne bliver udstyret med et midletridigt gummibånd.
Vi vil indtrængende bede om at denne regel respekteres og overholdes, da vi ikke ønsker at skulle påtage os rollen som "udsmidere".

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Skrevet 13 november 2011
Man må gerne medbringe egne børn under 18 år til badning - det har altid været tilfældet.
Der her været en del spørgsmål om dette i "bogen".

Skrevet 01.12.2011


_____________________________________________________________________________________________________________________

IL DEM SOM IKKE EFTER 2 MÅNEDERS UDLEVERINGSFRIST HAR FÅET AFHENTET MEDLEMSBEVIS (GUMMIARMBÅND) 

Idet vi håber at du kan forstå at vi i bestyrelsen ikke sidder (i vores fritid) mere end 2 måneder og udleverer medlemsbevis (gummibånd), må du fremsende en frankeret kuvert med din adresse Svanemøllebugtens samt kopi af en kvittering på at du har betalt  Vinterbadelaug, Svaneknoppen 7, 2100 København. Så sender vi et gummiarmbånd og en introduktion til dig snarest belejligt (ca indenfor 1 uge).

TIL DEM SOM IKKE HAR FÅET INDBETALT AKTIVT KONTINGENT FOR DENNE SÆSON

Da vi har så stor en venteliste af meget interesserede vinterbadere må du forvente at blive slettet som medlem i den takt vi begynder at optage nye medlemmer. Da vi har forståelse for problemer med sygdom, bortrejse etc holder vi dog en kattelem åben resten af December.

NYHEDSBREV

Kære vinterbader-interesseret – og medlemmer af Svanemøllebugtens Vinterbadelaug !

Medlemmer

I sæsonen har 1300 glade vinterbadere benyttet faciliteterne. Vi har nu lukket for indmeldelse, da vi nærmer os sæsonafslutning - MEN du har mulighed for at skrive dig på ventelisten her på hjemmesiden, under menupunktet [Bliv medlem].

Det er vigtigt at du benytter de navnefelter som er oprettet. Benyt derfor ikke mailboksen info@svanevinterbad.dk til tilmelding, men brug formularen under [Bliv medlem]

Saunagus
Vores saunagus mestre Marie Louise og Brian har udført velbesøgte saunagus 3-4 gange om ugen. Tidpunkterne er hængt op i klubhuset.
Marie Louise har lige deltaget i Danmarksmesterskabet i saunagus som repræsentant for vores klub.

Samarbejde
Vi er nu klubmedlem af Sammenslutningen af Vinterbadeklubber i Danmark, som holder årsmøde i Jomsborg i Århus 2. april. To personer fra bestyrelsen deltager. Sammenslutningen har fået ny hjemmeside
www.vinterbadere.com, hvor man kan læse om foreningen og se en oversigt over alle de vinterbadeklubber der er i landet, - og som man kan besøge.

Medlemskab
Mange glemmer deres bånd, når de bader. Man skal have det på, så vi kan se, at man er medlem af klubben. Hvis man videregiver koden, eller medtager personer, der ikke er medlemmer, bliver man ekskluderet.

Husk at kontingentet bruges til at drive faciliteterne. Vi gør også vores bedste for at tilpasse antallet af medlemmer til kapaciteten, - og det bliver vanskeligt, hvis der kommer udbudne gæster.

Alle, der har tilmeldt sig til midten af februar er blevet medlemmer. De der betaler 310 kr, og kommer på venteliste ved åbningen af listen 1. april 2011, kan forvente at blive
medlemmer ved sæsonstart 28. oktober 2011, - så der er ingen grund til at snyde.

Alle øvrige aktive medlemmer vil få tilsendt opkrævningskort på årskontingentet i august måned 2011.
Denne gang bliver det muligt at tilmelde sin betaling til PBS betalingsservice – for at lette Jer og administrationen i sin helhed.

HUSK BLÅT BÅND NÅR I BADER!

Sæsonafslutning 30. april
Hvis I vil have venner eller familie med til et prøvebad, er det muligt på sæsonens sidste dag. Vi arrangerer en festlig afslutning med stander-nedtagning og hyggeligt samvær, så reserver eftermiddagen den 30/4 allerede nu!

Fuldmånebad
Vores fuldmånehold arrangerer fortsat fuldmånebadning. Der kommer opslag på vores face-bookside og i klubhuset.

Fremtiden
Vi arbejder fortsat på at etablere et permanent anlæg, og vi håber på, at det ikke varer så længe inden vi kan komme videre med mere konkrete planer.
Så snart der foreligger en afklaring, vil I blive nærmere orienteret. Indtil da må I væbne jer med tålmodighed !

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsinfo, så skriv til
info@svanevinterbad.dk fra din personlige mailadresse og skriv afmeld i feltet emmne.

VELKOMMEN TIL ALLE VORES VENTELISTEMEDLEMMER !


Hvis du modtager et girokort fra vores medlemssekretatiat her inden jul - kan du godt skrive badetøfler på ønskesedlen !

Vi ønsker dig glædelig jul med et aktivt medlemsskab i vores skønne vinterbadelaug.
Vi har vurderet at der også er plads til dig !

Hvis du når at betale og medbringer din kvittering den 21 December til vores Jule-fuldmånebadning (se nedenfor) kan du få udleveret dit medlemsarmbånd (spørg efter en fra bestyrelsen).
der og samtidig få mulighed for at starte badningen under ledsagelse af nogle af de medlemmer der vil være tilstede på denne særligt hyggelige dag.

Du skal dog forstå at vi ikke giver dig lov til at bade, hvis du ikke kan fremvise din betalingsdokumentation.
Alternativt vil vi udsende armbåndende i den takt vi registrerer at betalingerne indgår.


Med julehilsen fra bestyrelsen


Skrevet den 15 December kl 15.45

_____________________________________________________________________________________________________________

MENS VI VENTER PÅ AT VANDET BLIVER KOLDT


En meget kontant erfaring fra den 1. sæson som vinterbadelaug har været, at få ordentligt styr på medlemmernes registreringsdata og betalinger.
Med god vilje og uendelig brug af fritid forsøgte vores medlemssekretær at finde hoved og hale i de data vores medlemmer indtastede når de meldte sig ind.
Samtidig forsøgte hun at finde navne på de betalinger hvor dette ikke var anført - og hun er stadig glad - om end træt.
Heldigvis kan teknikken hjælpe os og vi har undersøgt markedet for programmer for foreninger. Vi har fundet løsningen i Foreningsparken som vi hen over sommeren vil lægge vores tilgængelige medlemsdata ind på. Samtidig vil vi få lavet en betalingsmulighed direkte på hjemmesiden så i ikke skal ind 2 steder og taste.
Vi håber at alt dette er klar når vi skal udsende girokort til kontingenter for næste sæson - og håber at i vil tage vel imod det !

Venlig hilsen Bestyrelen               Skrevet 16 jul 2010                                               

Girokort for betaling af sæson-kontingent er udsendt til alle.


  • Det vil lette vores travle medlemssekretariat meget hvis du betalte hurtigst muligt, således at registrering kan ske inden du skal have udleveret dil gummiarmbånd når vores vinterbadesæson snart starter.
  • Skynd dig derfor - og senest 23. oktober, at betale så du kan komme i gang med at bade såsnart sæsonen starter. 

Skrevet 12 okt 2010                                                


 

 

VIGTIG MEDDELELSE !

Ved betalingsfristens udløb den 23 oktober manglede ca 400 medlemmer stadig at betale sit aktive kontingent.

Dette er derfor en rykker til disse !
Hvis betaling ikke er modtaget på badelaugets konto ved hjælp af det fremsendte girokort inden 16 november er retten til fortsat medlemskab
fortabt !

Derfor er det vigtigt at du får betalt inden da, hvis du fortsat vil vinterbade.
Vi vil naturligvis når vi har fået det fulde overblik over indbetalingerne overveje optagelsen af ventelistemedlemmer, da vi jo gerne vil hjælpe de aktive og interesserede til at kunne bade.
 
Af dem som har betalt har de ca 600 medlemmer fået afhentet deres medlemsarmbånd mv og badningen er i fuld gang.
Forbavsende nok er der rigelig plads i vores sauna på trods af de mange aktive.
Følg med på hjemmesiden omkring medlemsarrangementer, hvoraf fuldmånebadning bliver det første.
 
Bestyrelsens hovedopgave i den kommende vinterbadesæson er :
 
·        At sikre at nuværende medlemmer får de bedste betingelser.
·        At fastholde den unikt gode stemning imellem de badende
·        Forbedringer i omklædningsrummene
·        Flere knager
·        Hylder til damerne
·        Værdibokse (husk egen hængelås hvis du vil anvende skab).
·        Undervandslys til specialarrangementer måske mere.
·        Forbedret rengøring (hver nat)
·        Digital registrering så belastning af sauna kan følges på hjemmesiden og risiko for ventetid ved sauna minimeres.
·        Ny hjemmeside der får focus på kommunikation imellem medlemmer i stedet for at som tidligere – at skaffe medlemmer.
 
På gensyn i badet
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø