SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Infrarød thermografi billede af en vinterbader under køling
Raske forsøgspersoner søges til forskningsforsøg om vinterbadning!
Kære Vinterbadere og ALDRIG vinterbadere!
”Det er sundt at vinterbade!” – det siger man. Men har du også undret dig over hvorfor det er sundt at vinterbade? Det ved vi desværre stadig ikke så meget om. Vi mener en af årsagerne kan skyldes de sundhedsgavnende egenskaber vi ser ved aktivering af vores sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskrave område og aktiveres ved kulde.
Vi vil gerne undersøge om I vinterbader har mere aktiveret brunt fedt og hvilke sundhedsgavnende faktorer I udskiller i blodet. Det samme vil vi gerne undersøge i personer der aldrig vinterbader. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet! Vi vil derfor høre om du vil være med som deltager i et forsøg hvor vi vil forsøge at løse mysteriet om hvorfor vinterbadning er sundt.
Forsøgene skal laves nu mens vejret stadig er koldt og du stadig vinterbader så ring til mig hurtigst muligt for at få mere information!
Du skal være:
  • Mand
  • Rask
  • 18-35 år.
  • Normal BMI ml. 19-25                                           
  • Vinterbader min. 2 gange/uge. Eller være
Aldrig vinterbader.
 Hvad går forsøget ud på?Der vil være1 forundersøgelsesdag og 1 forsøgsdag, af ca. 6 timer. Forundersøgelsen omfatter en grundig helbredsundersøgelse, blodprøver, konditest og en dexa-scanning der viser fedtprocent i kroppen. På selve forsøgsdagen vil du blive udsat for mild køling af din overfladetemperatur vha. køle-tæpper. Vi vil tager blodprøver og giver du os lov vil vi gerne tage to fedt-biopsier fra dit mavefedt.  Efter forsøgsdagene er slut får du mad og drikke før du går hjem.
Vederlag:  Der udbetales en skattepligtig kompensation på ml. 1800 kr. og 2.500 kr. afhængig af hvor mange dage du skal deltage i. Hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven får du 1000 kr. ekstra. Udtræder du fra studiet før forsøget er slut vil du blive honoreret i forhold til den del du har deltaget i.  Vederlaget beskattes som B-indkomst. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité med protokol nr. H 16038581
Kom frisk og vær med til at undersøge hvorfor vinterbadning er sundt. Ring til mig og hør mere:
 
Susanna Søberg, Forskningsassistent, MSc Health Science,
Center For Inflammation og Metabolisme (CIM) Center for aktiv sundhed (CFAS).
section 7641, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen.
Tlf: 93 56 52 34
Email: mitsamtykke@gmail.com

 

 

 

Vinterbad i SvanemøllebugtenSauna og omklædning er åben hver dag fra kl. 06.00-24.00.

Badesæsonen går fra 4. oktober - 31. maj. Vi deler vandet med sejlklubberne, derfor er lukker vores faciliteter om sommeren.

Vi vil gerne have det godt med hinanden - og vi skal alle være her.
Det dejligt at vinterbade. Vi bliver sunde, glade og afslappede.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø