SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Medlemmernes brug af badefaciliteterne


Siden ibrugtagningen af det nye badehus i november 2013 har det været muligt at følge medlemmernes brug af faciliteterne. Det skyldes det nye medlemssystem, Flexybox, samt et låsesystem, der registrerer, hver gang et medlem låser sig ind med sit unikke chiparmbånd.

Opgørelsen viser, at hele 1.489 medlemmer – svarende til 83 % – har brugt faciliteterne i den forløbne sæson.  
 
Søndag tager prisen som store badedag med hele 238 medlemmer i gennemsnit. En enkelt søndag kom helt op på 312 vinterbadere. Mange benytter i øvrigt søndagen til at bade med deres børn under 18 år, og da børn ikke har medlemsarmbånd, er de ikke talt med. Men de øvrige ugedage er også godt besøgt.
 
 
Myldretid i saunaen er – foruden under saunagus – ved fyraftenstid mellem kl. 16 og 19. Men der er vinterbadere hele dagen, og kun meget tidligt og meget sent på dagen er der i gennemsnit under 5 ad gangen i saunaen. Det maksimale antal, der er registreret, er 58 medlemmer, og på gode søndage kan der sagtens være 30-40 medlemmer i flere timer i træk.
 
 


For Nørder: Sådan har vi talt


Opgørelsen dækker perioden fra sæsonstart den 1. november 2013 til og med den 21. marts 2014. Enkelte dage, hvor låsesystemet har været ude af funktion, indgår ikke i gennemsnitsberegningerne.
 
Hver gang man bruger armbåndet i stueetagen eller på første sal, bliver det registreret med medlemsnr. og tidspunkt. Hvis man ikke bruger sit armbånd, men går ind sammen med en anden, der har låst op, bliver man ikke talt.
 
Det udtræk, vi bruger, er renset for dubletter og tæller kun den samme bruger én gang (unikke brugere) i den periode, der er talt (klokketime, ugedag eller hele perioden). Er man fx en mandag gået i omklædningen kl. 16.40, i sauna kl. 16.45 og 17.03 samt i omklædningen igen kl. 17.25, viser opgørelsen én bruger den pågældende mandag (ligger til grund for gennemsnit pr. ugedag), samt én bruger kl. 16 og en bruger kl. 17 (ligger til grund for gennemsnit pr. klokketime). Opgørelsen pr. klokketime er dermed lidt mere usikker end opgørelsen pr. ugedag. Men vores vurdering er, at tallene alt i alt giver et ret godt billede af brugen af badefaciliteterne.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø