SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Regler for badning


Her er vores få, men vigtige regler. Overtrædelse medfører eksklusion af klubben.
 

Armbånd skal bæres synligt


Blåt siliconearmbånd med påtryk SVANE VINTER BAD og indbygget chip til elektronisk åbning af badehus. Bær det synligt, hver gang du bruger Svanevinterbads faciliteter. Så kan alle se, at du er medlem.

Armbåndet er personligt og må ikke sælges, gives eller udlånes til andre.

​Skulle du have mistet dit armbånd, så send en mail til medlem@svanevinterbad.dk, så kan du købe et erstatningsarmbånd. Det koster 200 kr. 
 
Vi kan kun registrere ét armbånd pr. medlem. Det betyder, at det nye armbånd erstatter det gamle som medlemsbevis og nøgle. Selvom du skulle finde det gamle armbånd igen, vil det ikke længere virke som nøgle til badehuset, og vi beder dig i stedet returnere det i vores postkasse ved badehuset.

Dresscode


Saunaen er fælles for begge køn, og begge køn skal være tildækket med håndklæde om livet, eller bruge badetøj, der dækker tilsvarende. Du skal være tildækket når du bevæger dig mellem saunaen og badebroen, dvs at mænd har et håndklæde om livet og kvinder et håndklæde om bryst og liv, - eller man bruger badetøj der dækker tilsvarende. Desuden opfordrer vi medlemmer til at betragte hinanden i øjenhøjde.

Når man skal til og fra badebroen, passerer man en offentlig sti, og selve badningen foregår i al offentlighed. Derfor bør man i videst muligt omfang tage hensyn til forbipasserende, når man lægger håndklædet i forbindelse med badning.

Sauna


Saunaen er åben dagligt fra 06.00-24.00.
Saunaen er tændt i hele åbningstiden og kan ikke boostes. I november er vi stadig i gang med indregulering af de nye ovne, og vi beder om jeres tålmodighed, hvis temperaturen ikke er helt, som den bør være. Der må ikke hældes vand på saunaen! Undtaget herfra er saunagus, der kun må afholdes efter aftale med bestyrelsen. Se den aktuelle plan for saunagus.

Børn?


Det er tilladt at tage egne børn med. Børn under 18 har kun adgang sammen med en voksen.

Gæster?


Gæster kan medtages på gæstedagene. Gæster skal være i følge med et medlem med det blå armbånd.

Gæstedage sæsonen 2016-2017

lørdag d. 4. november, 2017
lørdag d.  2. december, 2017
lørdag d. 3. februar, 2018
lørdag d. 3. marts, 2018

Gemt og glemt


Med det store antal medlemmer er der desværre ikke mulighed for, at man kan have håndklæde, vandflasker og badetøfler liggende fra dag til dag. Vi har derfor bedt rengøringsfolkene om hver nat at fjerne alt i omklædningsrummene. Alt bliver lagt i glemmekassen ved siden af kaskade-badet for enden af huset.

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø