SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

 

Har du lyst til et bad?


Sådan er forholdene lige nu


Badevandskvaliteten for Svanemøllebugten, se bestyrelsens svar fra Københavns Kommune til højre og se evt. også oversigten på oresund.badevand.dk

Svanemøllehavnens vejrstation

DMI for København

Sol

Måne

Badevandskvalitet


Det er muligt at holde øje med badevandkvaliteten i Svanemøllebugten for en 4 dages periode på www.oresund.badevand.dk, på den gratis applikation ”Badevand” som kan hentes til Smartphones på Android Marked/App Store eller helt enkelt, orientere sig i forhold til det hhv. røde og grønne lys ved Svanemøllestrandens mole.

Når der flages med enten RØDT eller GRØNT flag i Svanemøllebugten, sker det på baggrund af en beregningsmodel, som foruden lokale strøm- og vejrforhold, er et resultat af et online varsling system med sensorer direkte placeret i kloaksystemet. Afhængig af nedbørsmængde og følgende overløb af kloakken, reagerer sensorerne og via telefonsystemet med sms-besked, sender varsel direkte til den døgnbemandede afd. i Københavns kommunes Miljø- og teknikforvaltning.

Hver 14. dag tages der vandkvalitetsprøver i Svanemøllebugten. Resultatet af disse prøver foreligger først efter 4 dage og benyttes derfor ikke i forbindelse med en egentlig og direkte varsel, men snarere i forhold til at understøtte og kontrollere det varslingssystem som er installeret, - dvs. et tjek af systemets validitet.

I følge Inspektør Jan Rasmussen, Københavns kommunes Miljø- og teknikforvaltning kan det ikke anbefales at bade i Bugten når flaget er RØDT. RØDT flag, er et resultat af overløb, - indikatorbakterierne; E. coli og Enterokokker ligger over grænseværdien for tilfredsstillende badevand og anbefalingen rådes derfor respekteret.

Bestyrelsen, Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø