SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG


Finansiering af det nye badeanlæg

                                      
Bidrag fra fonde
Klubhuspuljen, Københavns Kommune 500.000,-
Friluftsrådet 189.999,-
Tuborgfonden 25.000,-
Nordeafonden 300.000,-


Vi takker og glæder os over alle tilskud!

Lån og gaver fra medlemmerne


Hvordan kan jeg støtte byggeriet af det nye badehus?
  • Du kan støtte ved at give et lån (badebevis) på minimum 2.500 kr. Læs hvordan du giver lån.
  • Du kan støtte ved at donere et beløb til byggeriet. Læs hvordan du donerer.
  • Du kan profilere din virksomhed ved et sponsorat. Læs mere om sponsorater.

Status for medlemsindsamlingen pr. 22. oktober 2012


Vi er nu oppe på 677.500 kr. i badebeviser og 15.350 i donationer.
Vi tager hatten af for de entusiastiske medlemmer, der fortsætter med at indbetale lån og gaver. Det er med til at konsolidere vores økonomi og vækker anerkendelse hos banker og andre samarbedspartnere.

Fantastisk flot gået – stor tak til alle, der har ydet et bidrag, stort som småt!

Det er stadig ikke for sent at bidrage.
Jo mere vi samler ind, desto mindre skal vi finansiere på anden måde.

Læs her om medlemsbidrag, hvordan du gør, hvad du får ud af det, og hvornår du får dit lån tilbage. 

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø