Så langt er vi


 

Uge 44: Støbning af fundament.

Uge 46: Levering af elementer bygningerne samt montering påbegyndes.

Uge 46-48: Montering af elementer til råhuse.

Så er vi i gang!

Den 24. september startede nedrivningen af de huse, der ligger der, hvor vi skal bygge. Det skete nedefra!

Men nu er alt fjernet og ryddet, og i slutningen af uge 40 begynder udgravningen til fundament.

Det første spadestik bliver taget lørdag den 13. oktober 2012 kl. 13.00 af kultur og fritidsborgmester i København, Pia Allerslev.

3. oktober 2012

 

Vi nærmer os byggestart
 
Byggegruppen og bestyrelsen har arbejdet hårdt med planlægning, kontrakter osv., men endnu ikke noget der kan ses i landskabet. Men snart starter det: I slutningen af september river vi det hus ned, der skal give plads for vores badehus og planlægger grundstensnedlæggelse med borgmesterdeltagelse i midten af oktober. 
 
10. september 2012

 


Formand Klaus Lange uddeler badebevis nr. 1 til Pop Pauline Kleberg, der som den første af medlemmerne lånte badelauget penge til byggeriet. Det flotte badebevis, som er en dokumentation på lånet, skal indrammes og hænges på hæderspladsen hjemme i stuen, oplyser POP.
Formand Klaus Lange uddeler badebevis nr. 1 til Pop Pauline Kleberg, der som den første af medlemmerne lånte badelauget penge til byggeriet. Det flotte badebevis, som er en dokumentation på lånet, skal indrammes og hænges på hæderspladsen hjemme i stuen, oplyser POP.

Uddeling af Badebevis nr. 1

Svanemøllebugtens Vinterbadelaug, som blev stiftet 2009, har i dag 1.300 aktive medlemmer og derudover ca. 500, som er skrevet på venteliste. Derfor er det blevet meget påkrævende at få etableret nogle permanente faciliteter.

Takket være velvilje fra de øvrige klubber på Svaneknoppen, By & Havn m.fl.,  er det lykkedes for badelauget at få en lejekontrakt på et stykke jord, hvor der skal opføres et badehus i 2 etager. Det nye badehus bliver indrettet med omklædning, toiletter samt opholdsrum i stueetagen og en stor 50 personers sauna på første sal, hvor de badende får et flot udsyn over hele Øresund.

Hele projektet inklusive at flytte rundt på nogle eksisterende bygninger, så der bliver plads, kommer til at koste ca. 5 mio. kr., som bliver finansieret uden offentlige tilskud. Badelauget har selv i sin korte levetid opsparet ca. 1,5 mio. kr. og vil yderligere, inden pengene til byggeriet skal betales, have sparet ca. 500.000 kr. ekstra op.

Resterende midler forventes skaffet til veje ved badebeviser, som er medlemslån på henholdsvis 2.500 kr. og 5.000 kr.,  der tilbagebetales efter 5 år, idet badelauget har en meget sund økonomi. Derudover søger badelauget donationer fra virksomheder, handlende i området samt privatpersoner. 

De virksomheder, der yder donationer, vil få mulighed for at blive præsenteret på såvel hjemmesiden www.svanevinterbad.dk som på et skilt ved badehuset og får derved god mulighed for at profilere sig for både medlemmer og de mange der kommer på havnen. NordeaFonden har som den første givet 300.000 kr. til projektet.

Hvis finansieringen kommer på plads inden den besluttende generalforsamling den 22. maj 2012, vil byggeriet gå i gang hen over sommeren, så der forhåbentlig står et helt nyt badehus klar til den vinterbadesæson, der starter den 1. november 2013.

Incitamentet for medlemmerne til at medvirke til finansieringen er meget aktuelt, da aftalen om at låne de midlertidige faciliteter, der anvendes nu, udløber ved udgangen af næste badesæson (udgangen af 2013). 

Interesserede kan se hele projektet på en stor planche, ophængt på det midlertidige badehus Svaneknoppen 7.
19. april 2012

 


Klaus Lange og Tõnu Järv underskriver aftalen om projektering.
11. marts 2012

Aftale om projektering af byggeriet


Formand Klaus Lange og Jakob Rung fra byggegruppen besøgte den 2. marts 2012  elementfabriken Foreco i Viljandi/Estland.
Fabrikken bygger præfabrikerede træelementer til elementbyggeri af den type, der skal bruges til vores kommende badehus. 

Badelauget har nu indgået en aftale med Foreco om projektering af elementer, udarbejdelse af statik og energirammeberegning af  byggeriet i overensstemmelse med gældende dansk byggelovgivning. Projekteringen er en del af det tilbud vi tidligere har fået på projektet (svarende til budgettet). Det vil bidrage med et godt overblik over totaløkonomien til generalforsamlingen den 22. maj 2012.

Når vi har finansieringen på plads, og generalforsamlingen har vedtaget at gå i gang med byggeriet, er vi klar til at skrive kontrakt med fabrikken om selve husleverancen samt montagen på byggepladsen.Formand Klaus Lange og erhvervsdirektør i Nordea Axel Henriques iblandt glade vinterbadere. Fotograf Leni Strandberg

Formand Klaus Lange og erhvervsdirektør i Nordea Axel Henriques iblandt glade vinterbadere. Fotograf Leni Strandberg

8. marts 2012

Vinterbadere 300.000 kr. tættere på eget badehus

Nordea-fonden støtter vinterbadning i Svanemøllebugten
 
Interessen for vinterbadning er i hastig vækst også på Østerbro i København, hvor Svanemøllens Vinterbadelaugs i løbet af tre års eksistens tæller 1.300 medlemmer. Lauget har siden starten i 2009  fungeret i lånte lokaler, og bestyrelsen har derfor arbejdet ihærdigt på at skaffe permanente faciliteter. Det var derfor en meget stor opmuntring, at Nordea-fonden nu uddeler  300.000 kr. til byggeriet, der skal give vinterbaderne egne permanente forhold med bl.a. pontonbro, sauna samt gode omklædnings, toilet- og badeforhold.
 
Ved en festlig ceremoni den 8. marts 2012 overrakte erhvervsdirektør i Nordea Axel Henriques på vegne af Nordea-fonden, beløbet til laugets formand, Klaus Lange, mens medlemmerne i skumringen strømmede ind og ud saunaen. ”Vi håber, at byggeriet snart kan gå i gang, så I får et super samlingssted, som måske kan motivere endnu flere til søge sundhed i det iskolde vand. Det er et ambitiøst energirigtigt byggeri som sikkert vil inspirere andre badelaug., sagde Axel Henriques på vegne af Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
 
Vinterbadning er i de senere år blevet meget populært, og Svanemøllens Vinterbadelaug har været inspirerende for flere nye klubber. I et meget positivt samarbejde med havnens øvrige brugere lykkedes det i 2011 vinterbadelauget at få mulighed for at leje et areal, hvor der skal bygges badehus med omklædning i stueetagen og sauna med udsigt over Øresund på 1. sal. Foreningen har selv opbygget en kapital på 1,5 mio og vil inden byggeriet starter have sparet yderligere 1/2 mio sammen. Desuden vil en kreds af foreningens medlemmer bidrage ved at låne penge til byggeriet, ligesom lauget håber på positivt svar fra andre fonde. Det samlede budget er 5,08 mio. kr. 

December 2011

To arbejdsgrupper arbejder med henholdsvis bygningen og med økonomien (fundraising mv.). Der er allerede sendt ansøgninger til flere fonde, og der arbejdes også på modeller for bidrag fra medlemmerne.


 

 

09.07.2011
 
Efter mange måneders forhandlinger er vi endelig nået i mål med en underskreven aftale der sikrer os et permanent sted til vores forening.
Vi har nået et rigtigt godt resultat der tilgodeser såvel os som SBBU i fremtiden.
 
Ved vores ekstraordinære generalforsamling i vinterbadelauget i Juni fik bestyrelsen 100 % opbakning til at indgå den aftale som nu er en realitet - en aftale som betyder at vi per 1. januar 2012 overtager ca 1/3 af det areal som SBBU pt. lejer.
En del af aftalen går ud på at vi flytter rundt på SBBU's nuværende bygninger for at få frigjort plads til os - et arbejde der allerede starter i efteråret.
 
Samtidig med dette opgraderer vi forholdene for SBBU med vand og afløb, da vi selv skal bruge dette til vores nye byggeri.
Det har den positive betydning for SBBU, at deres muligheder for udnyttelse bliver væsentligt forbedret.
 
For os vinterbadere bliver det fantastisk at kunne skabe faciliteter det er optimale, samtidig med at vi, med den lidt østligere placering vi får, bliver mindre synlige i det "offentlige rum" - noget der, specielt sidst på sæsonen hvor der kommer aktivitet på havnen kan blive et problem (for nogle).
 
Vi går en travl tid i møde med at planlægge, skaffe penge etc. så alle dem der gerne vil være med til at gøre en indsats kan godt gøre sig klar.
 
Første og vigtigste opgave bliver naturligvis at indhente nødvendige tilladelser hos By og Havn samt Københavns Kommune til vores projekt.
Ved tidligere formøder med disse instanser har vi fået en meget positiv modtagelse af vores projekt - så vi har gode forventninger.
 
Bestyrelsen vil gerne med denne gode meddelelse ønske alle en rigtig god sommerferie - i kan roligt regne med at vi kommer stærkt tilbage i august !
 
Her forsegles aftalen med SBBU der muliggør at Svanemøllebugtens Vinterbadelaug nu kan starte planlægning af byggeriet af et permanent sted til vinterbadning mv.
Formand Klaus Lange (tv) trykker hånd med bestyrelsesformand Steen Houmark fra SBBU.
SBBU's stifter salig Jørgen Andersen (im) bekræfter fra sin hædersplads den indgåede aftale.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø