SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG


Miljø


 

Strømforbrug i dag
Diagrammet er fra DONG og viser vores strømforbrug i 2009/10 - som til og med var næsten tre måneder kortere - og sidste sæson 2010/11. Det er tankevækkende at vi med vores brugsmønster rent faktisk nedsatte årsforbruget i 2010/11, hvor vi badede tre gange så meget som første år. Det skyldes formodentlig vores system med at nedsætte temperaturen udenfor primetime og i stedet anvende boost-knappen.

Et nyt, miljøvenligt badehus
Den store energisluger i det nye badehus er selvfølgelig den elopvarmede sauna. Derfor skal vi først og fremmest gøre bygningen kompakt, isolere den så godt som muligt og etablere en effektiv energistyring, hvis vi vil spare på energien.
 
Det er medlemmerne og generalforsamlingen, der lægger planerne for, hvordan vi herudover skal gøre det nye badehus miljøvenligt – og så naturligvis økonomien. Yderligere bæredygtige tiltag iværksættes kun, hvis der er forståelse for det og økonomi til det.

Byggegruppen vil lave et katalog over de bæredygtige tiltag, vi arbejder med, og håber at få gode ideer og input fra medlemmerne. Foreløbig arbejdes der med disse ideer:

Genbrug af varme
Man kan trække varmen ud af den brugte luft, der ventileres ud, og genbruge varmen. Det gøres fx ved at bruge balancevinduer. Luftmellemrummet imellem glaslagene fra badstuen til det fri samt den fornødne luftcirkulation og varmetab fra saunaen veksles med indblæsningsluften. Energioverskuddet anvendes via varmepumpe til opvarmning af varmt vand (og energilager). 

Det kan også være en mulighed at bruge varmepumpe til at udnytte energien fra det varme brusevand på vej i afløbet og bruge det til varmtvandsproduktionen.

Det er ikke bestyrelsens idé, at vi skal kunne tilbyde ubegrænset varmt vand til de badende. Vi er jo medlemmer for at bade koldt! Men det er naturligvis en mulighed at udnytte den genvundne energi til gratis varmt vand, så langt det rækker.

Solceller på tagfladen mod syd
Vi har ikke forventninger til at vi kan dække vores elforbrug med solceller, men vi kan klare belysning og pumper i vinterperioden og ”sætte i banken” hos forsyningsværket hele sommeren, hvor den høje elproduktion kan sælges.

På den måde kan vi spare meget CO2. 

"Grønt" tag mod nord
Ved at beplante taget kan vi bremse 60 % af regnvandsafledningen og begrænse udledning i kloaksystemet.

Det overvejes at anvende overskydende regnvand til toiletskyl.

Vandforbrug
Bestyrelsen har naturligvis drøftet vigtigheden af at kunne tilbyde medlemmerne at klare hele morgenbaderitualet i vinterbadet, men har vurderet at det konflikter med grundideen med at lave et koldbad. Det bæredygtge ved vinterbadning skulle også gerne betyde en begrænsning af vandforbruget og dermed bortledningen til kloakken.

Vi har valgt at prioritere at kunne sørge for almindeligt drikkevand ved drikkeautomat foran badstue og i haner flere steder i huset og udenfor. Det giver også mulighed for en god kop morgenkaffe!

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø